های ولتاژ(پاور) DY 13

های ولتاژ(پاور) DY 13
قیمت: 1050000 تومان

خرید های ولتاژ(پاور) DY 13 دستگاه لیزر صنعتی

خرید های ولتاژ(پاور) DY 13 دستگاه لیزر صنعتی

مناسب تیوپ های لیزری رسی اس 4(S 4)

1- عملکرد پایدار

2- بهبود راندمان انتقال

 نظرات کاربران


نظر بدهید